Mässa 14 april kl. 11

Temat är Vägen till korset. Cathrina Stålklint präst, Anna Djurbäck diakon och Kent Anderssson musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.