Mässa 31 mars kl. 11

Temat är Livets bröd. Ove Fosse präst, Anna Djurbäck diakon och Stephen Craig musiker. Fasteaktion med Brödförsäljning. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.