Mässa 10 november kl. 11

Temat är Samhällsansvar. Guldkören och kören Saltstänk medverkar. Manilla Bergström präst, Anna Djurbäck diakon och Kent Andersson musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.