Låna en dopklänning!

Annedals församling har två dopklänningar som man gärna får låna. Tala med prästen om det vid dopsamtalet!

Foto: Annika Persson