Gudstjänst 7 april kl. 11

Temat är Försonaren. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.