Gudstjänst 3 november kl. 11

Temat är Vårt evighetshopp. Ljuständning till minne av dem som har dött under året. Cathrina Stålklint präst, Anna Djurbäck diakon och Nils Frändén musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.