Gudstjänst 25 augusti kl. 11

Temat är Nådens gåvor. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Enkelt kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.