Gudstjänst 20 oktober kl. 11

Temat är Att lyssna i tro. Pierre Sund präst och Nils Frändén musiker. Målargruppen/ledare medverkar med bilder. Kyrkkaffe med konstlotteri. Guldhedskyrkan.