Gudstjänst 2 juni kl. 11

Temat är Hjälparen kommer. Cathrina Stålklint präst och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.