Gudstjänst 14 juli kl. 10

Temat är Att inte döma. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Enkelt kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.