Gudstjänst 13 januari kl. 11

Temat är Jesu dop. Manilla Bergström präst, domprost Karin Burstrand och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.