Gudstjänst 12 maj kl. 11

Temat är Vägen till livet. Ove Fosse präst och Kent Andersson musiker. Kören Saltstänk sjunger i gudstjänsten. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.