Gudstjänst 10 mars kl. 11

Temat är Prövningens stund. Pierre Sund präst, Anna Djurbäck diakon och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.