Foto: Aniket Bhattacharya on Unsplash

INSTÄLLT: Gemenskapsträffen i Guldhedskyrkan

Varje onsdag har vi gemenskapsträff i Guldhedskyrkan. Vi ses i kyrkan kl. 12 där vi börjar med en andakt. Sedan fikar vi tillsammans och kl. 13 börjar dagens programpunkt. Kostnad: 30 kr för fika.

Anna Djurbäck

Anna Djurbäck

Annedals församling

Diakon, arbetar deltid