Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxna

Är du nyfiken på kyrkans liv? Kanske vill du lyssna på föredrag, pröva att meditera, lyssna på musik, resonera om livet, studera Bibelns berättelser, sjunga i kör... Och gå på gudstjänst.

Här har vi kristen meditation, temamässor, möjlighet till samtalsstöd. Det ges konserter, vi har bokcirklar, gemenskapsträffar och vi firar gudstjänst flera gånger i veckan. Vi har en stor verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ses på det som du är intresserad av!