solrosor i händer
Foto: Lunds stift

Vuxna

Är du nyfiken på kyrkans liv? Kanske vill du lyssna på föredrag, pröva att meditera, lyssna på musik, resonera om livet, studera Bibelns berättelser, sjunga i kör... Och gå på gudstjänst.

Här har vi kristen meditation, temamässor, möjlighet till samtalsstöd. Det ges konserter, vi har bokcirklar, gemenskapsträffar och vi firar gudstjänst flera gånger i veckan. Vi har en stor verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ses på det som du är intresserad av!

Musik och körer

Annedals församling har ett sprudlande musikliv! Här ges lunchkonserter och stora uppsättningar körverk, julkonserter och musikgudstjänster och mycket mer. I Guldhedskyrkan finns fem körer med olika profiler som sjunger i gudstjänster och ger regelbundna konserter.

Gudstjänster

Gudstjänst firas i både Annedalskyrkan och Guldhedskyrkan. Söndagens gudstjänst kl. 11 firas oftast i Guldhedskyrkan. På onsdagar är det morgonmässa kl. 8.30 och middagsbön kl. 12.30 i Guldhedskyrkan.