solrosor i händer
Foto: Lunds stift

Vuxna

Är du nyfiken på kyrkans liv? Kanske vill du lyssna på föredrag, pröva att meditera, lyssna på musik, resonera om livet, studera Bibelns berättelser, sjunga i kör... Och gå på gudstjänst.

Här har vi kristen meditation, temamässor, möjlighet till samtalsstöd. Det ges konserter, vi har bokcirklar, gemenskapsträffar och vi firar gudstjänst flera gånger i veckan. Vi har en stor verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ses på det som du är intresserad av!