INSTÄLLT: Barnkören Guldstrålarna

För barn fyllda 5 år - 7 år. Vi träffas och upplever musik genom sång och rörelse.

Maja Hjertberg

Maja Hjertberg

Annedals församling

Pedagog