Om Svenska kyrkan i Angered

Angereds församling består av Göteborgs nordöstra stadsdelar - Angered, Bergum och Gunnared. Församlingen sträcker sig från Bergum i öster till Göta Älv i väster, från Vättlefjäll i norr till Lärjeån i söder och består av allt från en mångkulturell förortsmiljö till en ganska typisk svensk landsbygd. Sedan januari 2018 är församlingen en del av Nylöse pastorat.

Genom att vara en mötesplats för en mångfald av människor och traditioner vill vi förmedla ett försoningens budskap. Vi vill verka för och värna om tilliten mellan människor, bidra till att trygghet och respekt ständigt skapas, samt bereda människor möjlighet till en ständigt förnyad gemenskap med Gud och människor. Vår önskan är att församlingen ska vara en öppen mötesplats där vi kan lära av varandra och tillsammans upptäcka mer av den kristna tron. Vi vill att vår kristna tro skall ta sig uttryck i omsorg och praktisk handling.

Vi har fem kyrkor och församlingshem i området och vi driver två förskolor.

En kortfilm om Angered nu och då

En kortfilm av Carl Pontus Hjorthén och Martin Jönsson om det som en gång planerades bli Europas Brasilia. Utveckling Nordost i samarbete med Svenska Filmstudion. Se filmen här.