Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd och församlingsråd

Läs mer här.

Kyrkopolitiken
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Nylöse pastorat har ett eget kyrkoråd, som är styrelse. Dess ledamöter utses av ett lokalt kyrkofullmäktige. 

Om kyrkorådet:
Kyrkorådet är pastoratets styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådet har en ordförande och ett antal ledamöter, där kyrkoherden är en av dessa ledamöter.

I Nylöse pastorat träffas kyrkorådet regelbundet för att bland annat besluta om budget och den riktning som man vill att pastoratet skall hålla, exempelvis vad det gäller verksamhet.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförd./Kyrkoordningen kap. 4 § 2

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på pastoratets expedition.

Ledamöter Kyrkorådet i Nylöse pastorat

Presidium: 
Anton Palfi (S), ordförande
Carin Gerhard (Posk), 1e vice ordförande
Ylva Sirenius (Öka), 2e vice ordförande

Ledamöter: 
Lena Pihlqvist (S)
Ariwinia Pettersson (Posk)
Eva Magnusson (S)
Jörgen Wahlund (Öka)
Erling Eriksson (Posk)
Ann Egestål (Fk)

Om Kyrkofullmäktige
Kyrkorådet utses av ett kyrkofullmäktige. Ledamöterna till fullmäktige väljs i samband med kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Alla medlemmar som har fyllt 16 år får rösta i valet.  

Ledamöter i kyrkofullmäktige Nylöse pastorat

Socialdemokraterna:

Anton Palfi
Lena Pihlqvist
Dennis Schantz
Eva Magnusson
Dan Karlberg
Ellen Mitikka
Björn Erik Pedersen
Lina Arvidsson
Marianne Bengtsson
Lars Bergman
Åsa Lundström

Fria liberaler i Svenska kyrkan/FISK
Inger Hallin

Miljöpartiet
Matias Juopperi

Frimodig kyrka
Ingemar L Scott
Ann Egestål
Ann Runsteen

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan/POSK: 
Carin Gerhard
Gunnar Holmquist
Erling Eriksson
Maria Bylund
Ulla-Britt Wiedel
Ann Törnblom
Magnus Berntsson
Peter Mattiasson
Ariwinia Pettersson

Vänsterpartiet
Emilia Domurat

Öppen kyrka/ Öka
Ylva Sirenius
Jörgen Wahlund
Ulrika Melin Lasson
Peter Andersson
Jenny Nilsson
Anna-Lena Dancy

Om Församlingsråden

Församlingsråd ska finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Rådet har en viktig roll i arbetet med församlingsinstruktionen, det ska yttra sig om fullmäktige fattar beslut som rör församlingen och har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, också ansvar för det lokala gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Församlingsrådet i Angereds församling:

Ledamöter: 
- Jörgen Wahlund
- Peter Andersson 
- Gunnar Holmquist 
- Lars Bergman 
- Lena Pihlqvist 
- Patrik Pettersson

Ersättare: 1. Ylva Sirenius 2. Eva Magnusson 3. Anna-Lena Dancy 4. Roger Viklund

 

Läs mer om förtroendemannaorganisationen i Nylöse pastorat: