Trädgårdsgrupp

Att vistas i natur och trädgård har en positiv inverkan på människors välbefinnande. Vi mår bra av att finnas i ett sammanhang där vi kan känna tillhörighet och gemenskap med andra människor. I Ängelholms församling startar en trädgårdsgrupp där du tillsammans med andra arbetar och vistas i en trädgårdsmiljö.

Gruppen som är öppen för alla åldrar träffas på tisdagar 10.00-12.00 med start 18 augusti 2020. Du arbetar utifrån dina egna förutsättningar.

Den diakonala trädgården finns centralt i Ängelholm, vid Åvalla församlingsgård, Södra kyrkogatan 3.

I november endast den 10/11 och 24/11. 

vill du vara med? kontakta:

Annika Agnefjäll, diakoniassistent
E-post: annika.agnefjall@svenskakyrkan.se
Tel: 0431-43 75 37