Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Ängelholm Besöksadress: Södra Kyrkogatan 3, 26237 ÄNGELHOLM Postadress: Box 1079, 26221 ÄNGELHOLM Telefon:+46(431)437500 E-post till Svenska kyrkan Ängelholm

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Trädgårdsdiakoni

Vill du ta steget vidare? Hos oss finns möjlighet att växa och utvecklas! Att vistas i natur och trädgård har en positiv inverkan på människors välbefinnande. Vi mår bra av att finnas i ett sammanhang där vi kan känna tillhörighet och gemenskap med andra människor. Ängelholms församling erbjuder trädgårdsdiakoni där du tillsammans med andra arbetar och vistas i en trädgårdsmiljö, där du arbetar utifrån dina egna förutsättningar.

Den diakonala trädgården är placerad centralt i Ängelholm, vid Åvalla församlingsgård, Södra kyrkogatan 3. Du blir en del av en grupp bestående av högst åtta deltagare. Boende i Ängelholms församling har förtur. Vi arbetar terminsvis och nio timmar per vecka, måndag till torsdag, med återhämtningsdag på onsdagar.

Aktiviteter

Tillsammans med handledare arbetar vi med:

• Trädgårdsarbete, t ex planering av vad som ska odlas, förkultivering, plantering, skörd av det vi odlat samt skötsel av trädgården
• Hantverk
• Studiebesök/utflykter
• Pilgrimsvandring
• Matlagning
• Cirkeldans
• Möjlighet till kurativa samtal och själavårdande samtal

Vår verksamhet präglas av öppenhet och respekt. Alla människor är unika och har lika värde. Vi har en holistisk syn på människan dvs människan är kropp, själ och ande med olika fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov där alla delar är beroende av varandra samt lika betydelsefulla.

Den enskilda människans integritet och välbefinnande är centralt, likaså lyhördhet för individens önskemål. Vi är övertygade om att alla människor har egna inneboende resurser, förmågor och idéer.

Välkommen att starta om hos oss!

Kontaktpersoner:

Anne Ekberg, diakon
E-post: anne.ekberg@svenskakyrkan.se
Tel: 0431-43 75 52

Annika Agnefjäll, diakoniassistent
E-post: annika.agnefjall@svenskakyrkan.se
Tel: 0431-43 75 37