Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Ängelholms församlings kyrkogårds- och fastighetsutskott mandatperioden 2018-2021.

Ordförande:
Carl-Gustaf Gudmundsson (KV)

1:e vice ordförande:
Bo Lager (KS)

2:e vice ordförande:
Tommy Jönsson (S)

Ledamöter:
Ingela Sylwander (KS)
Monika Hansson (KV)

Ersättare:
Boo Sandberg (KS)
Anna Johansson (KS)
Rasmus Brunkestam Waak (KV)
Lars Linde (KV) 
Bengt Bengtson (S)

KV=Kyrkans Väl i Ängelholms församling
KS=Kyrklig Samverkan i Ängelholms församling
S=Socialdemokraterna