Konfa 10 - Berlin

Obs! Fullsatt.

10 träffar, varav en med övernattning och en Berlinresa, det blir din konfirmationstid i den här gruppen. Våra träffar kommer att ha olika teman där vi samtalar om mycket av det som känns viktigt i livet, till exempel kärlek, tro, hopp, fred och Gud. Varje gång äter vi en enkel lunch tillsammans. Vi träffas på lördagar och förbereder ofta något till söndagens gudstjänst som vi tillsammans deltar i.


Berlinresan ger oss anledning att prata extra kring frågor som har med människovärde, tolerans, öppenhet och vad olika värderingar kan betyda.

Vi önskar att din konfirmationstid ska bli en spännande upplevelse. I den här gruppen som bara träffas 10 gånger är det extra viktigt att alla kan vara med vid samtliga träffar.

Anmälan är bindande och har en avgift på 1000 kr som betalas vid starten i september. Begränsat antal platser.

Datum:
26 september
10 oktober
7-8 november
28 november
9 januari
13 februari
6 mars
20 mars
24 april

Berlinresa: 8-11 april
Tider: Lördagar 09.00-15.00
Plats: Höja församlingsgård
Konfirmation: 8 maj 2021 i Ängelholms kyrka