Foto: Patrik Gineman

Våra kyrkor

Här kan du läsa mera om våra kyrkor

Borgsjö kyrka

Kyrkan byggdes av Byggmästare Daniel Hagman, och byggdes under åren 1766-1771 i rokokostil. Kyrkan invigdes den 12 januari 1772.

Ånge kyrka

Kyrkan är ritad av arkitekt Johan Thomé och byggdes under åren 1957-1958. Kyrkan invigdes av domprost David Lundqvist i november 1958.

Alby kyrka

Kyrkan är ritad av arkitekt Nils Furst. Den byggdes under år 1935, Kyrkan invigdes av biskop Torsten Bolin samma år.

Haverö kyrka

Kyrkan ritades av Theodor Edberg år 1842, förslaget godkändes av Karl den XIV och byggdes år 1850 på samma plats som den tidigare stenkyrkan. Kyrkan invigdes den 14 mars 1852.