Ungdomar utklädda till superhjältar

Unga ledare

Som ung ledare får du utbildning som du har nytta av hela livet!

När man konfirmerat sig hos oss, erbjuds möjligheten att få bli en ung ledare. Som ung ledare får man gå en ung ledare utbildning, som bitvis görs lokalt, men även i större sammanhang under ledning av Härnösands stift.  

 Som ung ledare har man möjlighet att kunna följa med som resurs på våra konfirmandläger och andra arrangemang som kyrkan ibland anordnar. Unga ledarna är även ibland med på våra andra barn och ungdomsverksamheter, samt drar igång egna små projekt.