Spridning av aska

Istället för att gravsätta en askurna finns det möjlighet till att få sprida askan över vatten eller land.

För att få tillstånd till spridning av askan måste ansökan göras hos Länsstyrelsen.