Sinnesro

En stund för eftertanke och musik

Välkommen till Ånge kyrka för Sinnesro med eftertanke, delningar och musik.
 
Tisdag 28/1 kl. 19.00
Tisdag 25/2 kl. 19.00
Tisdaf 31/3 kl. 19.00
Tisdag 28/4 kl. 19.00
Tisdag 26/5 kl. 19.00
Tisdag 16/6 kl. 19.00
Tisdag 25/8 kl. 19.00
Tisdag 29/9 kl. 19.00
Tisdag 27/10 kl. 19.00
Tisdag 24/11 kl. 19.00 - inställt
Tisdag 22/12 kl. 19.00 - inställt

Efteråt serveras fika.

Välkomna!

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen