Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sinnesro

En stund för eftertanke och musik

Välkommen till Ånge kyrka för Sinnesro med eftertanke, delningar och musik.

Tisdag 24/9 kl. 19.00
Tisdag 29/10 kl. 19.00
Tisdag 26/11 kl. 19.00
Tisdag 17/12 kl. 19.00

Efteråt serveras fika.

Välkomna!

Se tidtabell för kyrkskjuts på www.svenskakyrkan.se/ange/kyrkskjuts

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen
Erik Flodberg

Erik Flodberg

Borgsjö-Haverö församling

Kyrkoherde

Gina Nordin

Gina Nordin

Borgsjö-Haverö församling

Kantor och körledare