Minneslunden Ånge kyrkogård

Minneslund

Minneslunden är en gemensam anonym gravplats

Här finns inga gravstenar som påminner om de enskilda gravsatta, men det finns möjlighet att sätta ut blommor eller tända ett ljus i våra ljusbärare.

Minneslund är en plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats, utan gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga.

Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av Kyrkogårdsförvaltningen. Minneslunden har en gemensam central smyckningsplats och endast där får smyckning ske.

Snittblommor och ljus är tillåtna, således inte krukor, kransar, marschaller och dylikt.

Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar: Borgsjö, Ånge, Alby och Haverö.