Två kvinnor sitter i en soffa och pratar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Livsstegen

Vill du vara en i gruppen som träffas och samtalar om livets med- och motgångar? Då kanske Livsstegen är något för dig!

Vi träffas onsdagar 16.00-17.30 med start den 27 oktober. Sammanlagt ses vi 12 gånger och reflekterar över ett tema varje gång.

Träffarna utgår från Olle Carlssons bok Livsstegen: 12 steg till inre hälsa.
Boken delas ut vid kursstarten.

Anmälan till Anna-Carin Lögdahl på 0690-124 40 eller
anna-carin.logdahl@svenskakyrkan.se.


Teman:

1. Maktlöshet
Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

2. Tillit
Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3. Överlämnande
Jag tar emot den hjälp jag kan få. Hur kan jag ta emot?

4. Självrannsakan
Jag sätter ord på mitt liv.  Vem är jag?

5. Bekännelse
Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?

6. Vila
Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?

7. Ofullkomlighet
Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

8. Försoning
Jag låter mina relationer läka. Vad behöver bli helt igen?

9. Gottgörelse
Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

10. Tacksamhet
Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

11. Bön
Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

12.  Medkänsla
Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare av?