Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Livsstegen

Nu startat vi ny grupp med Livsstegen!

Livsstegen ett 12-stegs program/ självhjälpsgrupp för inre hälsa. Första träffen blir den 10/10 kl. 16.30 i Pastorsexpeditionens källare.  Det blir ca. 10 träffar under hösten/vintern.

Gruppen med ca. tio deltagare och två ledare möts 1,5 timme en gång i veckan och reflekterar över Olle Carlssons bok Livsstegen och dess tolv existentiella teman, samtidigt som du får möjlighet att bearbeta en specifik problematik eller längtan i ditt liv.

Vill du vara med?
Kontakta då Anna-Carin Lögdahl
på 0690-124 40 eller anna-carin.logdahl@svenskakyrkan.seAnna-Carin  Lögdahl

Anna-Carin Lögdahl

Borgsjö-Haverö församling

Diakoniassistent