Kyrkorådet Borgsjö-Haverö församling

Mandatperioden 2022-2025

Leif Byqvist, ordförande, (S), 070-328 76 21
Sune Sjödin, vice ordförande (S)
Mona Filipsson (S)
Sten-Ove Danielsson (S)
Susanne Granlund (S)
Anna Arvidson (S)
Peter Lögdahl(POSK)
Doris Persson (POSK)
Tord Sundqvist (POSK)

Ersättare
Daniel Häreby (S)
Maj-Britt Lundh (S)
Jonas With (S)
Siv Olsson (S)
Anders berkestedt (S)
Sonja Martinsson (S)
Lars-Åke Löfgren (S)
Ingrid Jonsson (S)
Maud Olsson (POSK)
Angelica Karlsson (POSK)
Gärd Ångman (POSK)