Gravskötsel

Om du beställer gravskötselavtal sköter kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i vårdat och värdigt skick.

Vackra, välskötta och rofyllda kyrkogårdar
Borgsjö-Haverö församlings begravningsplatser är inte bara de dödas vilorum, utan lika mycket en plats för oss levande. Här finns möjlighet att vandra runt, sitta en stund och reflektera kring stort som smått.
Att hålla kyrkogårdarna vackra och välvårdade är ett delat ansvar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att allmänna områden på kyrkogårdarna sköts. 
Gravrättsinnehavaren ansvarar för att just deras grav hålls i ett ordnat och värdigt skick. Om man själv inte har möjlighet att sköta sin grav, kan man, beställa gravskötsel enligt nedan:

Vi tillhandahåller följande skötselavtal:

 • Rabattskötsel+Grundskötsel 1 år - 660kr
  Rensning samt vattning av rabatt, samt trimning av gräs närmast gravstenen.
 • Blomplantering 1 år - 490kr
  Plantering under sommaren.
 • Grundskötsel 1 år - 200kr
  Trimning av gräs närmast gravstenen.

  Faktureringsavgift på 25kr tillkommer.

  Observera att priserna ovan gäller säsongen 2023
 • Avräkningsavtal
  Kan tecknas och innebär att en valfri summa avsätts (minimibelopp att sätta in är 5 000 kr, maxbeloppet är 20.000 kr) som förvaltningen fördelar ut för skötsel och plantering så långt insättningen täcker.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!
Telefon: 0690-124 55
Telefontid: Helgfri måndag-torsdag 09.00-12.00
borgsjo-havero.forsamling@svenskakyrkan.se 

GDPR och gravskötselavtal:

Denna information tillhandahålls dig som tecknar gravskötselavtal med
Borgsjö-Haverö församling.
Av denna information framgår för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas.

Personuppgifter som behandlas:
Person- och kontaktinformation

Ändamål:
Person-och kontaktinformation om gravrättsinnehavaren behandlas i syfte att bekräfta din identitet och att du är gravrättsinnehavare, om du vill ingå ett gravskötselavtal.
Uppgifterna behandlas även för att fullgöra avtalet.

Laglig grund:
Personuppgifter som församlingen behandlar, behandlas i syfte att kunna ingå och fullgöra gravskötselavtalet och för att kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Tid:
Uppgifterna sparas så länge skötselavtalet är aktuellt, dock är det enbart möjligt att rensa personuppgifter på fakturor som är äldre än 10 år i enlighet med bokföringslagen samt kyrkoordningen.

Personuppgiftsansvarig församling:
Borgsjö-Haverö församling
Bankgatan 3
841 32 Ånge
0690-124 55
borgsjo-havero.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud:
Michael Bäckström
0611-254 11
michael.backstrom@svenskakyrkan.se