Gravskick Alby kyrkogård

Här nedan följer information om de gravskick som finns vid Alby kyrkogård.

Minneslunden i Alby

Minneslunden i Alby

Minneslunden är en gemensam anonym gravplats.

Askgravplats Alby

Askgravplatsen i Alby

Anlagd sensommaren 2016, vackert belägen längs kyrkogårdens stenmur.

Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas.