Meny

Begravning

Vid livets slutskede

Då de anhöriga beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt. Nedan följer information om begavningens olika delar:

Bisättning, är när kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering eller gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av stoftet ske.

Begavningsakt, är den akt då stoftet vigs till sista vilan. Begravningsakten kan vara religös, (begravningsgudstjänst i Svenska Kyrkans ordning) eller borgerlig. Akten är inte obligatorisk. Begravningsakten i Svenska Kyrkans ordning sker i någon av församlingens kyrkor.

I Borgsjö församlingshem finns ett neutralt begravningsum där de Kristna förtecknen enkelt kan lyftas bort vid en borgerlig begravning. Begravningsakt i Svenska Kyrkans ordning kan även hållas där.

Gravsättning, sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan jordas i Minneslund.

Välkommen att kontakta oss för att ställa frågor!

Telefon: 0690-124 55
Telefontid: Helgfri måndag-torsdag 09.00-12.00