Askgravplats Haverö
Foto: Jimmy Jonsson

Askgravplatser

Vad är en askgravplats?

Vad är en askgravplats?

En askgravplats är ett skötselfritt alternativ till en urngravplats, med starka
restriktioner.

Gravrätten upplåts med lagstadgad gravrättstid om 25 år från senaste
gravsättningsdatum.

Varje gravrätt har plats för fyra askor/urnor. Anhöriga får enbart smycka sin gravrätt med snittblommor, gravljus, lyktor och kransar eller dylikt.
Borgsjö-Haverö församling förbehåller sig rätten att plocka bort smyckning som strider mot gravskickets karaktär restriktioner.

Till skillnad från Minneslund, har man som anhörig rätt att närvara vid
gravsättning av stoftet.

Pris för askgravplats är 6 700 kr, då ingår plantering och skötsel i 25 år, en
graverad  namnplatta samt en gravsten/natursten*.
Beställning samt montering av namnplattan utförs av kyrkogårdsförvaltningens
personal.
*Vid Ånges askgravplatser är stenarna natursten.
Storlek på namnplattan är 12 cm * 6 cm.
Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för namnplatta,
(1700kr vid andra beställning) samt för förlängning av skötselavtalet, 180kr/år.

Har Ni frågor? Välkommen att kontakta oss:
Telefon: 0690-124 55, mån-tors 09.00-12.00
Epost: borgsjo-havero.forsamling@svenskakyrkan.se