Askgravplats Haverö
Foto: Jimmy Jonsson

Askgravplats Haverö

Anlagd sommaren 2016, kring den gamla fontänen.

Askgravplats är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av konventionell gravplats och minneslund. Askgravplats är ett gravskick med strikta restriktioner.

Gravsättning sker i en enskild gravrätt. Gravrätten upplåts på 25 år (vilket kan förlängas vid gravrättstidens utgång) med plats för fyra askurnor, och i samband erläggs en skötselkostnad för samma tid.

Anordning för uppsättning av namnplatta finns, där inskription med den avlidnes namn, födelse och dödsdatum tillåts. (Anordning varierar beroende på vilken av våra askgravplatser det är) Namnplattan bekostas av gravrättsinnehavaren.

Samtliga anläggningar har projekterats, formgivits och anlagts av kyrkogårdsförvaltningens personal.