Ånge askgravplats

Askgravplatserna i Ånge

Den första askgravplatsen anlades 2008, den andra anlades 2014, båda är vackert belägna med Ångesjön som bakgrund.

Askgravplatser är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av konventionell gravplats och minneslund.
Askgravplats är ett gravskick med strikta restriktioner.

Gravsättning sker i en enskild gravrätt. Gravrätten upplåts på 25 år (vilket kan förlängas vid gravrättstidens utgång) med plats för fyra askurnor, och i samband erläggs en skötselkostnad för samma tid.

Anordning för uppsättning av namnplatta finns, där inskription med den avlidnes namn, födelse och dödsdatum tillåts. (anordningen varierar beroende på vilken av våra askgravplatser det är) Namnplattan bekostas av gravrättsinnehavaren.

Samtliga anläggningar har projekterats, formgivits och anlagts av kyrkogårdsförvaltningens personal.