Alby kyrka

Kyrkan är ritad av arkitekt Nils Furst. Den byggdes under år 1935, Kyrkan invigdes av biskop Torsten Bolin samma år.

Mellan 1920 och 1930 var Alby det dominerande samhället i Borgsjö. Redan från 1800-talets slut fanns en begravningsplats där kyrkan senare skulle uppföras och kyrkogården försågs med en klockstapel i trä 1931, ritad av Sundsvallsarkitekten Per Österlund. Stapeln är åttkantig med spånklädda väggar och papyruskapitäl i den öppna, övre våningen och ett barocksvängt tak med utskjutande spira.

Tankarna på ett gravkapell fanns redan då och 1933 fick arkitekten Nils Furst uppdraget att rita den byggnad som började som kapell, men som efter kort tid invigdes som kyrka av biskop Torsten Bohlin 1935.

Kyrkan och dess samspel med naturen visar på tydlig inspiration från Gunnar Asplunds kapell på Skogskyrkogården söder om Stockholm med förebilden av den medeltida salskyrkan med en mindre sakristia. Eftersom trettiotalet präglades av brist på pengar kom interiören att bli enklare och anspråkslös utan kostsamma detaljer.

Vid ingången sitter två minnestavlor, den ena uppsatt vid dåvarande kronprinsparets besök i kapellet 1934 och den andra vid invigningen till kyrka 1935.

Orgeln står till höger om ingången framför en djup nisch där det en gång stått en kamin som svarat för uppvärmningen.

Altartavlan, som föreställer Jesus med sex lärljungar på var sida, är målad av professor Olle Hjortzberg som finns representerad i en rad svenska kyrkor, bland annat i Klara kyrka i Stockholm och i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. Tavlan skänktes till kyrkan av Myrorna (Frälsningsarmén) som också skänkte kyrkslivret 1931 och brudkronan 1939.

I sakristian finns ett sidoaltare mot öster och en liten skrudgarderob. På norra väggen hänger en indisk schal stickad av 14 karats guldtrådar och skänkt till kyrkan 1982 av Valdemar Järder.

Öppet och visning enligt överenskommelse med kyrkogårdsföreståndare Anders Mannqvist eller kyrkvaktmästare Simon Frost.

Vägbeskrivning:

Väg 83, ca 10 km från Ånge, vik av mot Alby, kyrkan ligger på höger.

Alby kyrka
Alby kyrka