Foto: Bert Leandersson /Ikon

VI VILL SOM KYRKA TA VÅRT ANSVAR

På grund av rådande situation angående vårt lands elförsörjning måste vi som kyrka agera

Vi ser det som nödvändigt att minska vår elförbrukning, och detta med hänsyn till både kyrkans ekonomi och i solidaritet med såväl privatpersoner som organisationer som står inför en tuff vinter. Ju mer brukad energi, ju dyrare kostnad för envar och risk för än större brist på el.

Vi har därför tagit följande beslut:

  • Vi kallställer alla kyrkor utom Aneby kyrka. Istället kommer församlingshemmen användas för gudstjänst.
  • Grundtemperaturen kommer att sänkas även i Aneby kyrka och församlingshemmen, där tanken är att det vid arrangemang ska hålla en temperatur på 18 grader.
  • Redan inbokade dop och vigslar sker i bokad kyrka, med temperaturen 18 grader.
  • Kommande förfrågningar om dop och vigslar kommer att hänvisas till Aneby kyrka eller Capella Omnia, eller så får man välja den varmare perioden av året.
  • Kyrkorna kommer att värmas upp inför begravning, men sorgehusen kommer tillfrågas om de istället kan välja Aneby kyrka eller Capella Omnia. Den pastorala omsorgen går före när det gäller begravningar.
  • Kyrkorna kommer att vara upplåsta dagtid från och med första advent. Kalla men öppna, för möjlighet att besöka för bön och en stund i kyrkan. Öppettiderna är då mellan kl 10-18, måndag till söndag.

Kommer energiläget att förvärras än mer och det blir frågan om ransonering av elen, så kommer vi få ta nya beslut.

Vi värnar om att vara kyrka, inte minst i svåra tider och försöker tillsammans hitta vägar att vara det.

För aktuell information gällande enskild gudstjänst eller verksamhet se vår kalender, här på hemsidan, för mer information.

 

Dessa åtgärder införs från och med den 1 oktober 2022.

 

Aneby den 22 september 2022

Ulf Svensson

Kyrkoherde Aneby pastorat