Mycket snack och lite verkstad

Precis som namnet antyder så är det faktiskt tänkt att vi träffas främst för att umgås och prata, inte för att få något gjort! Varannan tisdag kl. 14 - 16 i församlingshemmet i Anderslöv.

Mycket i samhället är handlingsinriktat och lösningsfokuserat, det ska gå fort och ge mätbara resultat. Så är det inte hos oss om tisdagseftermiddagarna. Här får vi tänka tankarna klart, resonera och filosofera tillsammans.  Ibland håller vi oss kring ett särskilt ämne och ibland låter vi samtalet kretsa kring det som är mest angeläget för oss. Och självklart fikar vi!

När du går här ifrån hoppas vi att du framför allt ska känna att det varit en god stund som ger dig energi för veckan som kommer.

Präten Eva H Olsson står i koret i Lilla Slågarps kyrka.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Samtal

Ibland kan vi människor känna ett behov av att dela våra tankar med någon. Du är välkommen att söka någon av våra präster för samtal. Det är gratis och vi som vill vara ditt samtalsstöd har tystnadsplikt