Stenlagd gång som leder upp till Anderslövs vita kyrka.
Foto: Karin Nilsson

Vi koncentrerar våra gudstjänster till Anderslövs kyrka

Detta gör vi under under årets kallare månader.

Vi har alla drabbats av höga elkostnader och detta gäller även våra kyrkor. Efter rekommendation från Lunds stift har därför kyrkorådet den 9:e februari 2022 fattat beslutet att kallställa alla kyrkor i församlingen utom vår huvudkyrka i Anderslöv under årets kallare månader.

Det kostar mycket pengar att hålla alla kyrkorna öppna och uppvärmda. Uppvärmningen av dem innebär både orimliga kostnader och en orimlig miljöpåverkan. Inom Svenska kyrkan finns ett medvetet klimatarbete och all form av energianvändning påverkar miljön.

Ska vi kunna ta hand om våra kulturvärden och ha en levande verksamhet måste vi hushålla med resurserna – både de ekonomiska och miljömässiga.

Beslutet innebär att alla gudstjänster kommer firas i Anderslövs kyrka. En gång i månaden firar vi i församlingshemmet i Anderslöv.

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti öppnar vi upp och firar gudstjänster i de andra kyrkorna. Beslutet kommer inte påverka våra konserter eller förrättningar så som dop, vigsel och begravningar. Där erbjuder vi fortsatt samtliga kyrkor.

Vi hoppas på förståelse för detta beslut och ser fram emot att möta er i våra gudstjänster!

Med vänlig hälsning kyrkorådet och kyrkoherde Maria Kroon.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Samtal

Ibland kan vi människor känna ett behov av att dela våra tankar med någon. Du är välkommen att söka någon av våra präster för samtal. Det är gratis och vi som vill vara ditt samtalsstöd har tystnadsplikt

Ett antal olika församlingsblad ligger i en hög.

Församlingsbladet Tro Hopp & Kärlek

Läs det senaste församlingsbladet här! Här hittar du också kryss-svaren.

Förslagslåda

Lämna en ”lapp” i vår digitala förslagslåda.