Foto: Karin Nilsson

Barnkyrkan

I vår barnkyrka kan barn i alla åldrar själv leka präst eller föräldrar till barnet som ska döpa

Se filmen när vår pedagog Elisabet Jagerstam berättar om barnkyrkan!

I Svenska kyrkans kyrkoordning markeras barnets särskilda ställning i kristen tro. Med barnkyrkan är vår tanke att kyrkan ska komma till barnen och att det inte ska vara så främmande för barnen att befinna sig i kyrkorummet.

Det finns bland annat mässhakar att prova, psalmtavla med siffror och en dopfunt.
Det blir ett naturligt sätt för barnen att se, förstå och prova på det som händer i en gudstjänst!

Barnkyrkan hittar ni i Anderslövs församlingshem.

 

Flicka i vit klänning sitter på golvet i kyrkan.

Dop

Dopet är en stor och viktig högtid. Det ger tillit och glädje för familj, släkt och vänner. Vi får lyfta in vårt barn i Guds famn!

Träfigurer från Jesus födelse.

Barnkonventionen: för barnets bästa

FN:s barnkonvention är svensk lag sedan 1 januari 2020. Det innebär att barns rättigheter stärks ytterligare, både i den privata och i det offentliga livet. Svenska kyrkan välkomnar detta och ser att barnkonventionen har en given plats i kyrkan.

Barn & ungdom

Barn med föräldrar, större barn eller ungdom. Här finns något för alla åldrar!