Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stipendiet Anders gåva

Pluggar du med social eller diakonal inriktning, alternativt arbetar med dessa frågor och är mellan 20 och 30 år? Då kan du söka stipendiet Anders gåva. Ett upplevelseorienterat stipendium för dig som studerar, jobbar med eller driver den typen av frågor i en församling.

Stipendiet instiftades av kyrkostyrelsen i samband med att Anders Wejryd avgick som ärkebiskop 2014.

Tre månader utanför Europa

Stipendiet syftar till att ge unga människor möjlighet att delta i en internationell kyrklig kontext, genom att få vistas i och delta i en kyrklig verksamhet eller organisation utanför hemlandet under tre månader.

Syftet är också att utforska vad det innebär att vara en relevant kyrka i vår samtid, både ur ett lokalt och ett globalt diakonalt perspektiv.

Geografiskt skall resan förläggas utanför Europa till någon av följande regioner: Latinamerika, Afrika, Mellanöstern eller Asien.

Praktik eller studier

Stipendiet är tänkt att möjliggöra internationell praktik inom ramen för högskoleutbildning med social eller diakonal inriktning, eller för att studera en specifik fråga kopplad till socialt eller diakonalt arbete utomlands i projektform.

Välj själv inriktning

Det är du själv som föreslår och beskriver ett projekt som du vill arbeta med, samt i vilken region projektarbetet ska förläggas.

Flaggor utanför FN-huset i New York.
Bild: Magnus Aronson/Ikon

Stipendiaterna får innan utresan en förberedelsedag på kyrkokansliet i Uppsala. Ni får också träffa Anders Wejryd inför och efter avslutad resa.

Det här täcker stipendiet

Två stipendiater får vardera 37 500 kronor, eventuella kostnader utöver detta ansvarar stipendiaten själv för. Stipendiet är tänkt att täcka följande schablonmässiga kostnader och kan komma att variera beroende på praktikens placering:

  • Resa, ca 12 000 kr
  • Visum, ca 500 kr
  • Vaccinationer, ca 4 000 kr
  • Kost och logi för tre månader, ca 5 000 kr/månad = 15 000 kr
  • Fickpengar, ca 6 000 kr
  • Svenska kyrkans tjänstereseförsäkring ingår

Efteråt

Efter avslutad internationell praktik skriver du en slutrapport. Du får också möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter i ett avslutande möte med beredningsgruppen.

Vad du behöver kunna och göra

Du ska behärska engelska samt eventuellt ett tredje språk, beroende på vilken region projektarbetet förläggs till.

Du sköter själv resebokningar och all kontakt med partner, och ordnar själv boende och andra praktiska detaljer både före och under utlandsvistelsen.

Frågor

Har du frågor om stipendiet eller ansökningsprocessen? Kontakta Nicklas Fahlgren.

Sök senast 30 april

Fyll i ansökan på webben och skicka in den senast 30 april. 2020 års stipendiater meddelas 31 maj, och utresa planeras till höstterminen 2020.

I ansökan får du uppge personuppgifter, beskriva dig själv och motivera varför du söker stipendiet. Du ska också beskriva ett projekt du vill arbeta med, och i vilken region du vill förlägga arbetet.

Ansök här

Ansökan stipendiet Anders gåva 

 

Om stipendiet

Anders gåva instiftades av kyrkostyrelsen i samband med att Anders Wejryd avgick som ärkebiskop 2014.

Öppen mottagning för avgående ärkebiskop Anders Wejryd.
Bild: Magnus Aronson

Från 2016 till och med 2020 delas det årligen ut till en kvinna och en man mellan 20 och 30 år.

Stipendiet vill ge unga människor möjlighet till reflektion och fördjupad förståelse för vad det innebär att vara en del av den världsvida kyrkan.