Meny

Medlemmar i rörelse

Syftet med Medlemmar i rörelse är att fördjupa kunskapen om de faktorer som ligger bakom att människor väljer att inleda eller avsluta medlemskap i Svenska kyrkan. Men också på vilket sätt församlingar agerar för att bemöta dem som inleder eller avslutar sitt kyrkomedlemskap.

Studien är unik, eftersom ingen tidigare studie på ett motsvarande sätt kunnat kombinera ett kvalificerat statistiskt material med intervjuer av anställda i Svenska kyrkan, inträdare och utträdare.

Detta är den första rapporten från forskningsprojektet ”Kyrkotillhörighet under förändring – en studie av demografiska och socioekonomiska faktorer och medlemskap i Svenska kyrkan 2004–2016”.

"Medlemmar i rörelse" går att beställa eller ladda ner som gratis pdf i vår webbshop.