Foto: Linda Maria Thompson/Ikon

En tid av möten

Svenska kyrkans arbete med asylsökande och nyanlända i Sverige 2015 och 2016.

Studien tecknar bilden av en intensiv tid av stora utmaningar men också stor glädje, inte minst i mötet mellan människor. ”En tid av möten” är baserad på en nationell enkätstudie och fallstudier av fem församlingar med olika förutsättningar.

Denna studie riktar sig till dig som är intresserad av arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar. Studien ger en rik beskrivning av hur verksamheten organiseras, och vilka utmaningar och glädjeämnen som finns i arbetet.

Studien riktar sig också till dig som är allmänt intresserad av civilsamhället som aktör under akuta eller större samhällsförändringar. Den ger en fördjupad bild av arbetets omfattning och inriktning och hur resurser kan mobiliseras i lokalsamhällen.

"En tid av möten" går att beställa för 50 kronor + porto eller ladda ner som gratis pdf i vår webbshop.