Analys

Prata med oss

Kontakt

Analys

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans analysenhet

Analysenheten ansvarar för Svenska kyrkans officiella statistik. Vi hämtar in, analyserar och samordnar statistik och gör egna undersökningar. Beställ våra årliga publikationer Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.

Det här gör vi:

  • Hämtar in och analyserar statistik om Svenska kyrkans verksamhet och medlemmar
  • Samordnar när- och omvärldsanalys som görs av Svenska kyrkans nationella nivå
  • Samordnar nationella nivåns enkätundersökningar
  • Bistår beslutsfattare i hela Svenska kyrkan med faktaunderlag och omvärldsbevakning
  • Genomför sociologiska undersökningar
  • Publicerar egna undersökningar
  • Ger föreläsningar

TA DEL AV STATISTIK OCH ANALYSER

Analysenhetens statistik publiceras på sidan Svenska kyrkan i siffror, i vetenskapliga tidskrifter och i böcker samt på Svenska kyrkans intranät.

Analysenheten ger ut två årliga publikationer: Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.

DETTA ÄR ANALYSENHETEN

Enheten består av en analyschef, tre heltidsanställda forskare, en analytiker och en kvalificerad utredare. Medarbetarna arbetar för kyrkokansliet, stiften, församlingarna eller pastoraten, universiteten, allmänheten och medierna.

Analysenheten biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren och är en del av Ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat. Analysenheten är också sekretariat för biskopsmötet, kyrkostyrelsen och kyrkomötet. 

 

Svenska kyrkans arbete med asylsökande och nyanlända i Sverige 2015 och 2016.

En tid av möten

Svenska kyrkans arbete med asylsökande och nyanlända i Sverige 2015 och 2016.

Årlig presentation av aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Nyckeln

Årlig presentation av aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i. Beställ Tidens tecken från Artos förlag.

Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i. Beställ Tidens tecken från Artos förlag.

Svenska kyrkan har 6,1 miljoner medlemmar. Här finns statistik för medlemsutveckling, diakoni, gudstjänster och annan verksamhet.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 6,1 miljoner medlemmar. Här finns statistik för medlemsutveckling, diakoni, gudstjänster och annan verksamhet.

Svenska kyrkan bedriver oberoende forskning i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt.

Forskning

Svenska kyrkan bedriver oberoende forskning i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt.