Svenska kyrkans analysenhet

Analysenheten ansvarar för Svenska kyrkans officiella statistik. Vi hämtar in, analyserar och samordnar statistik och gör egna undersökningar. Beställ våra årliga publikationer Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.

Det här gör vi

  • Hämtar in och analyserar statistik om Svenska kyrkans verksamhet och medlemmar
  • Samordnar när- och omvärldsanalys som görs av Svenska kyrkans nationella nivå
  • Samordnar nationella nivåns enkätundersökningar
  • Bistår beslutsfattare i hela Svenska kyrkan med faktaunderlag och omvärldsbevakning
  • Genomför sociologiska undersökningar
  • Publicerar egna undersökningar
  • Ger föreläsningar

Ta del av statistik och analyser

Analysenhetens statistik publiceras på sidan Svenska kyrkan i siffror, i vetenskapliga tidskrifter och i böcker samt på Svenska kyrkans intranät.

Analysenheten ger ut två årliga publikationer: Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.

Detta är analysenheten

Enheten består av en analyschef, tre heltidsanställda forskare, en analytiker, en kvalificerad utredare och en utredare. Medarbetarna arbetar för kyrkokansliet, stiften, församlingarna eller pastoraten, universiteten, allmänheten och medierna.

Analysenheten biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren samt är också sekretariat för biskopsmötet, kyrkostyrelsen och kyrkomötet. Analysenheten ingår i Avdelningen för kyrkoliv.

Mejladress är kyrkokansliet.statistik@svenskakyrkan.se och till analyschef Pernilla Jonsson, pernilla.jonsson@svenskakyrkan.se.

Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi

Nyckeln till Svenska kyrkan är en skrift som utkommer en gång om året och har som ambition att presentera aktuella faktaunderlag och analyser för reflektion och beslut bland kyrkans frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Texten "tidens tecken" i vit text mot svart bakgrund.

Tidens tecken analyserar vår samtid

Är du intresserad av samhälleliga och existentiella frågor? Söker du en djupare förståelse för vad som påverkar kyrkans förutsättningar i samtid och framtid? I Tidens tecken läser du om olika perspektiv på den tid vi lever i. Beställ Tidens tecken från Artos förlag.

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har drygt 5,6 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.