Prata med oss

Till innehållet

Följ statistik från Svenska kyrkans analysenhet

Analysenheten ansvarar för Svenska kyrkans officiella statistik.  Vi hämtar in, analyserar och samordnar statistik och gör egna undersökningar. Beställ våra årliga publikationer Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.


Bildtext: Analysenheten från vänster: Mikael Kurkiala, Pernilla Jonsson, Andreas Sandberg, Marie Schött, Peter Brandberg, Kristina Hellqvist, Patrik Svensson.

ANALYSENHETEN

  • hämtar in och analyserar statistik om Svenska kyrkans verksamhet och medlemmar
  • samordnar när- och omvärldsanalys som görs av Svenska kyrkans nationella nivå
  • samordnar nationella nivåns enkätundersökningar
  • bistår beslutsfattare i hela Svenska kyrkan med faktaunderlag och omvärldsbevakning
  • genomför sociologiska undersökningar
  • publicerar egna undersökningar
  • ger föreläsningar. 

Ta del av statistik och analyser

Analysenhetens statistik publiceras på sidan Svenska kyrkan i siffror, i vetenskapliga tidskrifter och i böcker samt på Svenska kyrkans intranät.

Analysenheten ger ut två årliga publikationer: Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.

Detta är analysenheten

Enheten består av en analyschef, tre heltidsanställda forskare, en analytiker och en kvalificerad utredare. Medarbetarna arbetar för kyrkokansliet, stiften, församlingarna eller pastoraten, universiteten, allmänheten och medierna.

Analysenheten biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren och är en del av Ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat. Analysenheten är också sekretariat för biskopsmötet, kyrkostyrelsen och kyrkomötet.