Svenska kyrkans analysenhet

Analysenheten ansvarar för Svenska kyrkans officiella statistik. Vi hämtar in, analyserar och samordnar statistik och gör egna undersökningar. Beställ våra årliga publikationer Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.

Det här gör vi

  • Hämtar in och analyserar statistik om Svenska kyrkans verksamhet och medlemmar
  • Samordnar när- och omvärldsanalys som görs av Svenska kyrkans nationella nivå
  • Samordnar nationella nivåns enkätundersökningar
  • Bistår beslutsfattare i hela Svenska kyrkan med faktaunderlag och omvärldsbevakning
  • Genomför sociologiska undersökningar
  • Publicerar egna undersökningar
  • Ger föreläsningar

Ta del av statistik och analyser

Analysenhetens statistik publiceras på sidan Svenska kyrkan i siffror, i vetenskapliga tidskrifter och i böcker samt på Svenska kyrkans intranät.

Analysenheten ger ut två årliga publikationer: Tidens tecken och Nyckeln till Svenska kyrkan.

Detta är analysenheten

Enheten består av en analyschef, tre heltidsanställda forskare, en analytiker, en kvalificerad utredare och en utredare. Medarbetarna arbetar för kyrkokansliet, stiften, församlingarna eller pastoraten, universiteten, allmänheten och medierna.

Analysenheten biträder ärkebiskopen och generalsekreteraren samt är också sekretariat för biskopsmötet, kyrkostyrelsen och kyrkomötet. Analysenheten ingår i Avdelningen för kyrkoliv.

Mejladress är kyrkokansliet.statistik@svenskakyrkan.se och till analyschef Pernilla Jonsson, pernilla.jonsson@svenskakyrkan.se.