Foto: Elisabeth Skarin

Vikens kyrksal

Detta hus som tidigare även gav plats åt bilar är sedan 1990 en mycket viktig samlingspunkt för församlingsborna i den norra delen av Amnehärads församling. Gudstjänst firas i Viken varannan söndag under vinterhalvåret och syföreningen har här sina träffar.

Uthuset som blev en vacker församlingsbyggnad med en fin och välutrustad församlings- och kyrksal. Vid kanten av sjön Skagern och utmed den slingrande vägen mot Södra Råda ligger Vikens kyrksal  på området vid före detta Vikens prästgård. Huset har långt tillbaka i tiden använts som arrendebostad till prästgården och när en ny arrendebostad byggdes 1924 så bedrev man här både konfirmandundervisning men också körövningar. Tidvis fanns här även söndagsskola. Med samlade krafter av byborna påbörjades 1989 en renovering. Garagedelen togs bort och och huset fick ett modernt kök, nytt toalettutrymme samt ett kapprum.