Världens barn

Tillsammans gör vi skillnad

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och
Sveriges Radio P4 i samarbete med 14 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45
000 frivilliga gör vi en enorm insats för världens barn och du är välkommen att vara med!
För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet
Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet.
Rättigheter som i spåren av konflikter, pandemi och klimatförändringar inte upprätthålls.
I många fall leder det till att barn inte får tillgång till skolgång, att det råder brist på rent
vatten och sjukvård eller att familjer tvingas på flykt. Just därför är de insatser som Världens
Barn bidrar till viktigare än någonsin.
Act Svenska kyrkans projekt som får stöd av Världens Barn
Act Svenska kyrkan har två projekt som får stöd från Världens Barn. Det ena projekten är inkludering
av barn med funktionsnedsättningar i flyktingläger i Somalia, Etiopien och Kenya.
Alla barn har rätt till utbildning, men att se till att barn med funktionsnedsättning får och
kan gå i skolan är en stor utmaning. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger, där
det sällan finns resurser till hjälpmedel eller anpassad skolgång.
Act Svenska kyrkans andra projektet som får stöd av Världens Barn är i Myanmar. Här arbetar Act Svenska kyrkan för att barn på flykt i landet ska få utbildning. Myanmar är ett av världens mest konfliktdrabbade länder och i dagsläget bor cirka 240 000 människor i interna flyktingläger. Ungefär hälften av dem är rohingyer, en folkgrupp som drivits på flykt med förföljelser och våld.
Engagemang i Sverige
Det finns ett stort engagemang i Sverige för Världens Barn. Runt om i landet arrangeras
gudstjänster, konserter, bössinsamling, försäljning av hantverk och fika, lotteri och mycket
annat. Och engagemanget behövs – Tillsammans kämpar vi för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.
Se den direktsända TV-galan Tillsammans för Världens Barn fredag 7 oktober kl 20.00 i SVT1 och på SVT Play.