Våra församlingar

I pastoratets norra del ligger Amnehärad med sina ca 2014 församlingsbor. Amnehärad är beläget mellan sjöarna Vänern och Skagern och är en gammal bruks -och jordbruksbygd med sina tre tillhörande kyrkor, Amnehärad, Södra Råda och Otterbäcken. Södra Råda på Värmlandssidan och Otterbäcken i söder alldeles vid kanten av Vänern. I Viken, tillhörande Södra Råda finns även en liten genuin kyrksal som församlingsbor med stort engagemang själva renoverat och värnar om.

I den södra delen av pastoratet kommer vi till Lyrestadsdelen med sina ca 1861 församlingsbor. Till Lyrestads församling hör även de tidigare små församlingarna med sina kyrkor, Berga, Enåsa, Färed, Hassle, Sjötorp och Lyrestad. De sistnämnda belägna med närhet till Göta Kanal "Sveriges Blå band".

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG ELLER BESÖKA OSS!!