Vad ska vi med kyrkan till?

Föreläsning

Onsdag 22 mars 19.00 i Lyrestads kyrka föreläser professor Per Pettersson om
” Vad ska vi med kyrkan till? Vår bästa tid är nu! ”
Per Pettersson är senior professor i religionssociologi vid Karlstads universitet och har skrivit och forskat om
 Religiös förändring i Sverige
Värderingar och religion 
Religionsdefinitioner, religionsbegreppet, begreppet sekularisering
Stat och religion
Svenska kyrkan ur medlemmarnas perspektiv
Svenska kyrkans konfirmandarbete
Religionens roll i katastrofsituationer
Religiösa organisationers roll som välfärdsaktörer.
 Entré och fika 50:-