Foto: E.Skarin

Sjötorps kyrka

De flesta av kyrkans övriga inventarier är gåvor från syföreningen och från enskilda sjötorpsbor.

Orgel är byggd av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping, år 1987.

Votivskeppet, en modell av fullriggaren Gamen, är tillverkad 1920 av sjökapten Karl Andersson

Dopfunten är tillverkad av kinnekullesten 1958.

Smidesarbetena på kyrkodörrarna, korset över altaret och dopljusstaken är gjorda av kyrkvärden Axel Isaksson.

Altarmålningen i fonden föreställer Jesu uppenbarelse vid Gennesarets sjö och är utförd av konstnären Bengt Hamren, Stockholm.

INVENTARIER:

Arkitekt för Sjötorps kyrka var Anders Ekman, Skövde och kostnaden var ca: 100.00 kronor. kyrkan har c:a 100 sittplatser och är byggd av spåntäckt timmer.

Kyrkogården anlades redan 1916 och klockstapeln stod färdig 1930 ( arkitekt G. Åhlander, Göteborg). Klockan väger 600kg. och även den är från 1930.

Sjötorps kyrka byggdes 1956. En syförening har arbetat för kyrkan sedan 1925.