Sammanlyst pastoratsgudstjänst

Bilder från pastoratsgudstjänsten

I Lyrestads kyrka 27 september var det sammanlyst Pastoratsgudstjänst.Vår Biskop Åke Bonnier gästade oss tillsammans med Biskopsadjunkt Martin Wikman. Ett samtalsföredrag om kyrkan i vår tid hölls mellan biskopen och pastorsadjunkten Marléne Niggol Carlsson.Medverkade gjorde också pastoratets präster.

Kantor var Adam Frödin och solosång framfördes av Agnetha Halldin.

Här nedan ser du ett bildspel från gudstjänsten. Du kan även gå in på Youtube och se hela gudstjänsten.