Nomineringsmöte till nya Lyrestads församlingråd

Din chans att vara med att utveckla din kyrka

Nominering till församlingsråd
 Församlingsråden är den lokala styrelsen för församlingens angelägenheter inom ett pastorat med flera församlingar. Att vara engagerad i ett församlingsråd kan var ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i den kyrka och församling där man är aktiv och engagerad.

Vem kan bli nominerad?
För att kunna bli nominerad ska du:

·         Vara medlem i Svenska kyrkan

·         Vara döpt (även den som inte är döpt kan nomineras om du är eller         förtroendevald i Svenska kyrkan)

·         Ska ha fyllt 18 år 

·         Vara folkbokförd i en församling i Amnehärad-Lyrestads  pastorat

·         Inte vara anställd i pastoratet (mer än 20 %)

 Vem kan nominera?
Du har rätt att nominera om du:

·         Har fyllt 16 år den dagen nomineringarna görs

·         Är medlem i Svenska kyrkan

·         Vara folkbokförd i den församling till det församlingsråd du nominerar till

·         Du kan också nominera någon som bor i en annan församling till ditt   församlingsråd om du vill.

Nomineringsmötet är i Lyrestads församlingshem 20/9 kl. 18.00
Du kan mellan perioden 20/9-27/9  lämna in nomineringsblankett till pastorsexpeditionen i Lyrestad och kyrkoskrivare Niclas Gustafsson

Nominering kan naturligtvis också ske direkt vid nomineringsmötet den 20/9  i Lyrestads församlingshem.

 

Här kan du dra ut din blankett!